لیست قیمت تشک زست 1403

فروش انواع تشک زست با ارزانترین قیمت و تحویل سریع با پرداخت درب منزل. جهت دریافت مشاوره تماس بگیرید.
شماره تماس: ۰۹۳۸۰۰۵۶۵۷۵ | 02128424515
*قیمت های تشک زست به تومان می باشد*

لیست قیمت تشک زست والدروف

قیمت تشک زست والدروف
والدروف
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
175.000.000
۱۳۱.۲۵۰.۰۰۰
سایز 120
200.000.000
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
سایز 140
224.900.000
۱۶۸.۶۷۵.۰۰۰
سایز 160
249.900.000
۱۸۷.۴۲۵.۰۰۰
سایز 180
275.000.000
۲۰۶.۲۵۰.۰۰۰
سایز 200
299.700.000
۲۲۴.۷۷۵.۰۰۰

لیست قیمت تشک زست میراژ

قیمت تشک زست میراژ
میراژ
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
104.300.000
78.255.000
سایز 120
139.000.000
104.250.000
سایز 140
167.900.000
125.925.000
سایز 160
196.600.000
147.450.000
سایز 180
216.800.000
162.600.000
سایز 200
231.000.000
173.250.000

لیست قیمت تشک زست لیون

قیمت تشک زست لوسیانا
زست لیون
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
83.800.000
– – –
سایز 120
100.700.000
– – –
سایز 140
118.800.000
– – –
سایز 160
132.300.000
– – –
سایز 180
139.000.000
– – –
سایز 200
152.600.000
– – –

لیست قیمت تشک زست سیگنیچر

قیمت تشک زست سیگنیچر
سیگنیچر
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
58.000.000
43.500.000
سایز 120
72.600.000
54.450.000
سایز 140
84.200.000
63.150.000
سایز 160
98.400.000
73.800.000
سایز 180
107.300.000
80.475.000
سایز 200
115.600.000
86.700.000

لیست قیمت تشک زست ریجنسی

قیمت تشک زست ریجنسی
ریجنسی
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
46.700.000
37.360.000
سایز 120
52.400.000
41.920.000
سایز 140
58.400.000
46.720.000
سایز 160
75.600.000
60.480.000
سایز 180
86.900.000
69.530.000
سایز 200
93.500.000
74.800.000

لیست قیمت تشک زست اوشن

قیمت تشک زست اوشن
اوشن
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
42.900.000
34.320.000
سایز 120
57.300.000
45.840.000
سایز 140
62.800.000
50.240.000
سایز 160
74.200.000
59.360.000
سایز 180
81.300.000
65.040.000
سایز 200
92.400.000
73.920.000

لیست قیمت تشک زست ارتوپدیک

قیمت تشک زست ارتوپدیک
ارتوپدیک
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
32.600.000
27.710.000
سایز 120
44.600.000
37.910.000
سایز 140
49.700.000
42.245.000
سایز 160
57.600.000
48.960.000
سایز 180
60.000.000
51.000.000
سایز 200
70.400.000
59.840.000

لیست قیمت تشک زست کلایمکس

قیمت تشک زست کلایمکس
کلایمکس
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
27.800.000
23.630.000
سایز 120
41.300.000
35.105.000
سایز 140
46.700.000
39.695.000
سایز 160
52.000.000
44.200.000
سایز 180
54.900.000
46.665.000
سایز 200
61.700.000
52.445.000

لیست قیمت تشک زست کامفورت

قیمت تشک زست کامفورت
کامفورت
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
27.200.000
23.120.000
سایز 120
40.100.000
34.085.000
سایز 140
45.500.000
38.675.000
سایز 160
51.300.000
43.605.000
سایز 180
53.300.000
45.300.000
سایز 200
59.300.000
50.400.000

لیست قیمت تشک زست اویستر

قیمت تشک زست اویستر
اویستر
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
23.800.000
20.230.000
سایز 120
36.900.000
31.365.000
سایز 140
40.800.000
34.680.000
سایز 160
44.600.000
37.910.000
سایز 180
49.500.000
42.075.000
سایز 200
54.000.000
45.900.000

لیست قیمت تشک زست ارگافلکس

قیمت تشک زست ارگافلکس
ارگافلکس
فنر منفصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
15.900.000
14.310.000
سایز 120
23.800.000
21.420.000
سایز 140
27.300.000
24.570.000
سایز 160
31.000.000
27.900.000
سایز 180
33.500.000
30.150.000
سایز 200
36.500.000
32.850.000

لیست قیمت تشک زست لوسیانا

قیمت تشک زست فایوزد
لوسیانا
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
18.500.000
16.650.000
سایز 120
28.500.000
25650000
سایز 140
31.000.000
27.900.000
سایز 160
33.600.000
30.240.000
سایز 180
35.700.000
32.130.000
سایز 200
41.800.000
37.620.000

لیست قیمت تشک زست مارول

قیمت تشک زست مارول
مارول
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
12.900.000
11.610.000
سایز 120
17.700.000
15.930.000
سایز 140
20.700.000
18.630.000
سایز 160
23.200.000
20.880.000
سایز 180
25.000.000
22.500.000
سایز 200
28.100.000
25.290.000

لیست قیمت تشک زست موناکو

قیمت تشک زست موناکو
موناکو
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
10.600.000
10.070.000
سایز 120
13.700.000
13.015.000
سایز 140
15.800.000
15.010.000
سایز 160
19.000.000
18.050.000
سایز 180
19.700.000
18.715.000
سایز 200
24.200.000
22.990.000

لیست قیمت تشک زست نایت دریم

قیمت تشک زست نایت دریم
نایت دریم
فنر متصل
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
8.900.000
8.455.000
سایز 120
11.400.000
10.830.000
سایز 140
13.000.000
12.350.000
سایز 160
15.200.000
14.440.000
سایز 180
17.000.000
16.150.000
سایز 200
19.700.000
18.715.000

لیست قیمت تشک زست اسلیپ پلاس

قیمت تشک زست اسلیپ پلاس
اسلیپ پلاس
طبی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
40.400.000
32.320.000
سایز 120
50.800.000
40.640.000
سایز 140
55.200.000
44.160.000
سایز 160
70.500.000
56.400.000
سایز 180
80.100.000
64.080.000
سایز 200
85.500.000
68.400.000

لیست قیمت تشک زست اسلیپ رست

قیمت تشک زست اسلیپ رست
اسلیپ رست
طبی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
39.200.000
31.360.000
سایز 120
48.400.000
38.720.000
سایز 140
53.200.000
42.560.000
سایز 160
58.400.000
46.720.000
سایز 180
67.200.000
53.760.000
سایز 200
77.000.000
61.600.000

لیست قیمت تشک زست اویستر مدیکال

قیمت تشک زست اویستر مدیکال
اویستر مدیکال
طبی
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
24.900.000
21.165.000
سایز 120
37.600.000
31.960.000
سایز 140
41.800.000
35.530.000
سایز 160
45.800.000
38.930.000
سایز 180
49.600.000
42.160.000
سایز 200
56.400.000
47.940.000

لیست قیمت محافظ تشک زست

قیمت محافظ تشک زست
محافظ تشک زست
ضد آب
سایز
قیمت
قیمت ویژه
سایز 90
1.400.000
– – –
سایز 120
1.800.000
– – –
سایز 140
2.200.000
– – –
سایز 160
2.600.000
– – –
سایز 180
2.800.000
– – –
سایز 200
3.000.000
– – –

لیست قیمت بالش زست

قیمت بالش زست
بالش زست
طبی و الیافی
مدل
قیمت
قیمت ویژه
مموری فوم
4.160.000
– – –
میکرولوپس
3.640.000
– – –
دیاموند پلاس
3.640.000
– – –
دیاموند
2.080.000
– – –

لیست قیمت تشک نوجوان زست

قیمت تشک نوجوان زست
تشک نوجوان زست
80 در 180
مدل
قیمت
قیمت ویژه
لوسیانا
18.500.000
16.650.000
مارول
12.900.000
11.610.000
موناکو
10.600.000
10.070.000
نایت دریم
8.900.000
8.455.000

لیست قیمت تشک کودک زست

قیمت تشک کودک زست
تشک کودک زست
70 در 130
مدل
قیمت
قیمت ویژه
لوسیانا
18.500.000
16.650.000
مارول
12.900.000
11.610.000
موناکو
10.600.000
10.070.000
نایت دریم
8.900.000
8.455.000

مهمترین سوالات رایج مشتریان

آیا فروشگاه خواب استور امکان ارسال رایگان و پرداخت در محل برای اقصی نقاط ایران را دارد؟

بله در صورت ثبت سفارش تشک های زست در سایت خواب استور شما می توانید از مزیت های ارسال رایگان و پرداخت در محل برای استان تهران و قم استفاده نمایید مشتریان گرامی در سراسر ایران در صورت نبود تخفیف در سایت می توانند از مزایای ارسال رایگان استفاده نمایند.

چگونه مدل های مختلف تشک زست و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم؟

با ورود به صفحه اصلی سایت خواب استور از طریق نوار منو به برند های مختلف دسترسی خواهید داشت امکان مقایسه همزمان برند ها و مشاهده قیمت وجود خواهد داشت.

چگونه ضمن اعتماد به فروشگاه اینترنتی از مزیت های یک خرید آسان استفاده نماییم؟

فروشگاه اینترنتی معتبر دارای نماد اعتماد می باشند در خرید اینترنتی امکان مشاهده برند های مطرح و مقایسه قیمت ها و استفاده از مشاوره تخصصی و رایگان ( 02128424515 | 09380056575) برای دستیابی به خریدی آگاهانه وجود دارد. ارسال رایگان و فوری و پرداخت در محل از مزیت های خرید آسان در فروشگاه اینترنتی می باشد.

آیا محصولات با این دردصد تخفیف دارای گارانتی می باشد؟

بله، از طریق امور مشتریان یا ثبت گارانتی در سایت هر شرکت میتوان ضمانت نامه هر محصول را فعال کرد.

چرا قیمت محصولات در سایت شما نسبت به سایر فروشگاه های اینترنتی و مراکز فروش حضوری کمتر می باشد؟

به منظور رعایت اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده فروشگاه اینترنتی خواب استور با کاهش سود دریافتی و سعی در کاهش قیمت تمام شده کالا در تلاش است تا رضایت کامل مشتریان خود را کسب کند.

قیمت تشک زست 1403

برند تشک زست یک کمپانی آلمانی است و از سال 1394 به عنوان نمایندگی فعال در ایران فعالیت خود را در زمینه فروش و تولید کالای خواب آغاز نموده است. استفاده از دانش روز دنیا به همراه خط تولید مکانیزه و پیشرفته از ویژگیهای منحصر به فرد برند زست می باشد.همچنین محصولات زست به دلیل مهندسی قدرتمندی که دارند در تمام اروپا و همچنین آمریکا شناخته شده می باشد و اکنون با دفاتر نمایندگی در سراسر ایران به فعالیت خود ادامه می دهد. هدف نهایی برند تشک زست تجربه خوابی راحت و توام با آرامش برای تمام کاربران خود می باشد.به طوری که حدود 90 درصد از متخصصان ارتوپد استفاده از تشک های زست را برای بیماران خود توصیه میکنند.
تشک زست دارای تنوع بالایی از انواع تشک طبی و طبی فنری می باشد و قیمت تشک زست هریک از این انواع با یکدیگر متفاوت می باشد.
می توانید جهت اطلاع از قیمت تشک زست ۱۴۰۳ به ابتدای همین صفحه از سایت مراجعه کنید.

استعلام قیمت و ثبت سفارش تشک زست

شما مشتریان عزیز می توانید با مراجعه به سایت خواب استور خرید  تشک زست  را ثبت و در کمترین زمان ممکن آن را تحویل بگیرید. جهت  استعلام قیمت تشک زست  و دریافت مشاوره رایگان هم اکنون با کارشناسان ما در تماس باشید.

 • شماره تماس:  ۰۹۳۸۰۰۵۶۵۷۵
 • شماره تماس:  ۰۲۱۲۸۴۲۴۵۱۵
 • آدرس سایت:  khab-store.ir

قیمت تشک طبی زست

برند تشک زست دارای ۳ مدل تشک طبی می باشد که این ۳ مدل از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی زست  یک نفره عرض ۹۰ در ۲۰۰ از 24.900.000 تومان شروع می شود و تا 40.400.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست  یک نفره عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ از 37.600.000 تومان شروع می شود و تا 50.800.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست  دو نفره عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ از 41.800.000 تومان شروع می شود و تا 55.200.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست  دو نفره عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ از 45.800.000 تومان شروع می شود و تا 70.500.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست  دو نفره عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ از 49.600.000 تومان شروع می شود و تا 80.100.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست  دو نفره عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ از 56.400.000 تومان شروع می شود و تا 85.500.000 تومان می باشد.

قیمت تشک طبی فنری زست

برند تشک زست دارای ۲ نوع تشک طبی فنری (فنر منفصل و فنر متصل) می باشد که این ۲ نوع از نظر کیفیت و قیمت با یکدیگر متفاوت می باشند. به طور کلی قیمت تشک طبی فنری زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک طبی فنری زست  یک نفره عرض ۹۰ در ۲۰۰ از 8.900.000 تومان شروع می شود و تا 175.000.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست  یک نفره عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ از 11.400.000 تومان شروع می شود و تا 200.000.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست  دو نفره عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ از 13.000.000 تومان شروع می شود و تا 224.900.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست  دو نفره عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ از 15.200.000 تومان شروع می شود و تا 249.900.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست  دو نفره عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ از 17.000.000 تومان شروع می شود و تا 275.000.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری زست  دو نفره عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ از 19.700.000 تومان شروع می شود و تا 299.700.000 تومان می باشد.

لیست قیمت تشک زست یک نفره

قیمت تشک یک نفره زست براساس نوع و سایز آن متفاوت می باشد. ما در فروشگاه خواب استور تشک های زست را بر اساس نوع و سایز به ترتیب صعودی به نزولی مرتب کرده ایم تا شما مشتریان گرامی بتوانید دسترسی راحت تری به لیست قیمت تشک زست یک نفره و امکان مقایسه مدل های مختلف و سایزهای مختلف را داشته باشید.

اما به طور کلی لیست قیمت تشک زست یک نفره بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست یک نفره  عرض ۹۰ در ۲۰۰ از 8.900.000 تومان شروع می شود و تا 175.000.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست یک نفره  عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ از 11.400.000 تومان شروع می شود و تا 200.000.000 تومان می باشد.

لیست قیمت تشک زست دونفره

قیمت تشک دونفره زست براساس نوع و سایز آن متفاوت می باشد. ما در فروشگاه خواب استور تشک های زست را بر اساس نوع و سایز به ترتیب صعودی به نزولی مرتب کرده ایم تا شما مشتریان گرامی بتوانید دسترسی راحت تری به لیست قیمت تشک زست دونفره و امکان مقایسه مدل های مختلف و سایزهای مختلف را داشته باشید.

اما به طور کلی لیست قیمت تشک زست دونفره بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست دونفره  عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ از 13.000.000 تومان شروع می شود و تا 224.900.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست دونفره  عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ از 15.200.000 تومان شروع می شود و تا 249.900.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست دونفره  عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ از 17.000.000 تومان شروع می شود و تا 275.000.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست دونفره  عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ از 19.700.000 تومان شروع می شود و تا 299.700.000 تومان می باشد.

قیمت تشک زست کودک و نوجوان

تشک فنر متصل زست به لحاظ قیمت و مقاومت گزینه مناسب برای کودکان و نوجوانان محسوب می شود. قیمت تشک کودک و نوجوان زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست کودک و نوجوان لوسیانا 18.500.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست کودک و نوجوان فایوزد 15.400.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست کودک و نوجوان مارول 12.900.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست کودک و نوجوان موناکو 10.600.000 تومان می باشد.
 • قیمت تشک زست کودک و نوجوان نایت دریم 8.900.000 تومان می باشد.

مابقی مدل ها بنا به خواست مشتریان امکان ساخت به صورت سفارشی برای تشک کودک و نوجوان را دارد.

قیمت محافظ تشک زست

قیمت محافظ تشک زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت محافظ تشک زست عرض ۹۰ در ۲۰۰ : ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست عرض ۱۲۰ در ۲۰۰ : ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست عرض ۱۴۰ در ۲۰۰ : ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست عرض ۱۶۰ در ۲۰۰ : ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست عرض ۱۸۰ در ۲۰۰ : ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت محافظ تشک زست عرض ۲۰۰ در ۲۰۰ : ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

قیمت بالش زست

بالش زست در ۴ نوع بالش مموری فوم فرمدار، مموری میکرولوپس، دیاموند پلاس طرحدار و دیاموند ساده تولید و روانه بازار شده است. قیمت بالش زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت بالش مموری فوم فرمدار زست : ۴.۱۶۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش مموری میکرولوپس زست :  ۳.۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش دیاموند پلاس طرحدار زست :  ۳.۶۴۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • قیمت بالش دیاموند ساده زست :  ۲.۰۸۰.۰۰۰ تومان می باشد.

لیست قیمت تشک زست عرض 90

 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست عرض 90 با توجه به مدل تشک از 8.900.000 تومان تا 18.500.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست عرض 90 با توجه به مدل تشک از 15.900.000 تومان تا 175.000.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست عرض 90 با توجه به مدل تشک از 24.900.000 تومان تا 40.400.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست عرض 120

 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست عرض 120 با توجه به مدل تشک از 11.400.000 تومان تا 28.500.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست عرض 120 با توجه به مدل تشک از 23.800.000 تومان تا 200.000.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست عرض 120 با توجه به مدل تشک از 37.600.000 تومان تا 50.800.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست عرض 140

 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست عرض 140 با توجه به مدل تشک از 13.000.000 تومان تا 31.000.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست عرض 140 با توجه به مدل تشک از 27.300.000 تومان تا 224.900.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست عرض 140 با توجه به مدل تشک از 41.800.000 تومان تا 55.200.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست عرض 160

 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست عرض 160 با توجه به مدل تشک از 15.200.000 تومان تا 33.600.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست عرض 160 با توجه به مدل تشک از 31.000.000 تومان تا 249.900.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست عرض 160 با توجه به مدل تشک از 45.800.000 تومان تا 70.500.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست عرض 180

 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست عرض 180 با توجه به مدل تشک از 17.000.000 تومان تا 35.700.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست عرض 180 با توجه به مدل تشک از 33.500.000 تومان تا 275.000.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست عرض 180 با توجه به مدل تشک از 49.600.000 تومان تا 80.100.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت تشک زست عرض 200

 • قیمت تشک طبی فنری متصل زست عرض 200 با توجه به مدل تشک از 19.700.000 تومان تا 41.800.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی فنری منفصل زست عرض 200 با توجه به مدل تشک از 36.500.000 تومان تا 299.700.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک طبی زست عرض 200 با توجه به مدل تشک از 56.400.000 تومان تا 85.500.000 تومان متغیر می باشد.

لیست قیمت انواع تشک زست ۱۴۰۳

لیست قیمت تشک زست والدروف

لیست قیمت تشک زست مدل والدروف 1403

 •  استفاده از پارچه ساتن ابریشم طبیعی
 • استفاده از تکنولوژی هیبریدی (که شامل فنربندی متصل و مموری فوم) است.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی در تشک زست
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از مموری فوم، فوم لتکس، پشم گوسفند و یال اسب
 •  استفاده از لاتکس بهترین فوم دنیاست ، این فوم طبیعی از عصاره‌ی درخت کائوچو تولید می‌شود.
 •  استفاده از یال اسب برای تهویه هوای در تشک والدروف می‌باشد.
 •  در یک سمت تشک یال اسب و لاتکس کار شده است ،که خاصیت درمانی دارد
 •  استفاده از لاتکس و مموری فوم گیاهی در یک طرف تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 •  استفاده از  سیستم مجهز به فیلتر تهویه هوا در دیواره تشک والدروف
 •  مجهز به سیستم فنر بندی متصل و منفصل است.
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۴۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۵ سال خدمات پس از فروش شرکت تشک زست

قیمت تشک زست مدل میراژ

لیست قیمت تشک زست مدل میراژ 1403

 •  استفاده از پارچه ساتن ابریشم طبیعی
 • استفاده از سیستم فنربندی مولتی میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای است که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 •  این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 •  تشک میراژ جزو تشک‌های Four Seasons یا چهار فصل شرکت زست می‌باشد.
 • استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از مموری فوم، فوم لتکس، پشم شتر و یال اسب
 •  استفاده از لاتکس بهترین فوم دنیاست ، این فوم طبیعی از عصاره‌ی درخت کائوچو تولید می‌شود.
 •  استفاده از یال اسب برای تهویه هوای در تشک میراژ می‌باشد.
 •  در یک سمت تشک یال اسب و لاتکس کار شده است ،که خاصیت درمانی دارد
 •  استفاده از سیستم فنربندی این تشک مولتی میکرو پاکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای
 •  استفاده از لاتکس و مموری فوم گیاهی در یک طرف تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و سمت دیگر تشک از مموری فوم و پشم شتر تشکیل شده است.
 •  استفاده از  سیستم مجهز به فیلتر تهویه هوا در دیواره تشک
 •  مجهز به سیستم فنر بندی متصل و منفصل است.
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۴۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش تشک زست
 •  ارتفاع تشک میراژ حدودا ۳۵ سانتیمتر می باشد.

لیست قیمت تشک زست مدل لیون 1403

 •  استفاده از پارچه ساتن ابریشم طبیعی
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از سیستم فنربندی مولتی میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای است به قطر ۲۰ سانت که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازمموری فوم گیاهی در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 •  استفاده از یورو پد (Euro pad)  که از جنس مموری فوم و ابریشم خالص می‌باشد.
 •  استفاده از  سیستم مجهز به فیلتر تهویه هوا در دیواره تشک
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۴۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک لیون حدودا ۴۰ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل سیگنیچر

لیست قیمت تشک زست مدل سیگنیچر 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه و ابریشم طبیعی
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از سیستم فنربندی مولتی میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه‌ای است به قطر ۲۰ سانت که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازمموری فوم گیاهی در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 •  استفاده از یورو پد (Euro pad)  که از جنس مموری فوم و ابریشم خالص می‌باشد.
 •  استفاده از  سیستم مجهز به فیلتر تهویه هوا در دیواره تشک
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک سیگنیچر حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل ریجنسی

لیست قیمت تشک زست مدل ریجنسی 1403

 • استفاده از پارچه ابریشم طبیعی
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی تشک زست
 • استفاده از این سیستم فنربندی نوع Bevel دارای فنرهای مخروطی شکل است که تحمل وزن آن‌ها نسبت به انواع دیگر فنر، دو برابر است.
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازمموری فوم گیاهی در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 •  استفاده از یورو پد (Euro pad) به قطر 10 سانت که از جنس مموری فوم و ابریشم خالص می‌باشد.
 •  استفاده از  سیستم مجهز به فیلتر تهویه هوا در دیواره تشک
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک ریجنسی حدودا ۳۳ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل اوشن

لیست قیمت تشک زست مدل اوشن 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • دارای  اسکلت فنر میکرو پکت اسپرینگ ۷ ناحیه ای
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از یک تشکچه شامل فوم لاتکس به قطر ۱۰ سانت بر روی تشک با قدرت فرم پذیری بر اساس وزن و حرارت بدن
 •  استفاده ازمموری فوم گیاهی در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  این محصول یک تشک فنر منفصل یا پاکتی با درجه سفتی متوسط است
 •  استفاده از فوم های لاتکس ، مموری فوم گیاهی
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک زست
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک اوشن حدودا ۳۸ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل ارتوپدیک

لیست قیمت تشک زست مدل ارتوپدیک 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • دارای  اسکلت فنر میکرو پکت اسپرینگ ۷ ناحیه ای
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده ازمموری فوم به قطر ۱۰ سانت در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک زست
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۰ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک ارتوپدیک حدودا ۳۲ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل کلایمکس

لیست قیمت تشک زست مدل کلایمکس 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • دارای  اسکلت فنر میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه ای
 •  استفاده از لایه اسپان باند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از  اسفنج HR و مموری فومدر لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  استفاده از سیستم فنر (WALLABY) ، استفاده از 2 فنر کوتاه و بلند در هر پاکت
 •  استفاده از تشکچه فوم با چگالی بالا در دو طرف تشک زست کلایمکس
 •  مناسب برای افرادی که از مشکلات ستون فقرات رنج میبرند.
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۳۵ کیلو
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۹ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک کلایمکس حدودا ۳۸ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل کامفورت

لیست قیمت تشک زست مدل کامفورت 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • دارای  اسکلت فنر میکرو پکت اسپرینگ ۵ ناحیه ای
 •  استفاده از لایه اسپان باند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک زست و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از  در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  مناسب برای افرادی که از مشکلات ستون فقرات رنج میبرند.
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای وزن های بالا
 •  دارای پارچه با قابلیت جدا شدن و شستشو کامل
 •  استفاده از سوپاپ های 3D تهویه هوا
 •  تشک کامفورت زست دو رو می باشد، یک سمت تشک حدود ۴۰ درصد نرم تر است.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۹ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک کامفورت حدودا ۱ ± ۳۰ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل اویستر

لیست قیمت تشک زست مدل اویستر 1403

 •  استفاده از پارچه کتان (وارداتی)
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه اسپان باند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از یک تشکچه به قطر ۶ سانت ترکیب اسفنج HR ، فوم ویسکوز و مموری فومدر لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده تشکیل شده است.
 •  استفاده از سیستم فنر (WALLABY) ، استفاده از 2 فنر کوتاه و بلند در هر پاکت
 •  استفاده از تشکچه فوم با چگالی بالا در دو طرف تشک
 •  مناسب برای افرادی که از مشکلات ستون فقرات رنج میبرند.
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک زست
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۹۵ کیلو
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض ، ۸ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک اویستر حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل ارگافلکس

لیست قیمت تشک زست مدل ارگافلکس 1403

 •  استفاده از پارچه کتان گرد بافت
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه اسپان باند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از یک تشکچه دارای اسفنج HR به قطر ۹ سانت در یک طرف تشک که مناسب برای  کمر درد و مشکلات ستون فقرات است.
 • استفاده از فوم HD در دیواره تشک برای جلوگیری از تغییر شکل و نشست کردن لبه‌های تشک
 •  استفاده از سوپاپ های تهویه هوا
 •  تشک ارگافلکس زست دو رو می باشد، یک سمت تشک حدود ۴۰ درصد سفت تر است.
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض ، ۶ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک ارگافلکس حدودا ۳۰ سانتیمتر می باشد.

قیمت تشک زست مدل لوسیانا

لیست قیمت تشک زست مدل لوسیانا 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  این نوع تشک دارای فنر متصل می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از سیستم DHT به منظور اتصال فنرها به صورت شبکه ای و جلوگیری از انتقال حرکت در فنرها
 •  استفاده از فوم HD , فوم‌های شبکه‌ای تزریق شده
 •  استفاده از یک تشکچه شامل فوم ویسکوز بر روی تشک با قدرت فرم پذیری بر اساس وزن و حرارت بدن
 • استفاده از فوم ویسکوز در ساختار تشکچه ( پد دار)
 •  تعداد فنرهای به کار رفته در تشک لوسیانا  ۸۱۰ فنر می باشد.
 • استفاده از فوم HD در دیواره تشک برای جلوگیری از تغییر شکل و نشست کردن لبه‌های تشک زست
 •  مناسب برای وزن های بالا
 •  دارای اسکلت فنر میکرو بونل ریز بافت
 •  استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 •  استفاده از سوپاپ های تهویه هوا
 •  تشک لوسیانا زست دو رو می باشد، یک سمت تشک حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد نرم تر است.
 •  دارای 2 سال گارانتی تعویض، 6 سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک لوسیانا حدودا 1 ± 30 سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل فایوزد

لیست قیمت تشک زست مدل فایوزد 1403

 •  استفاده از پارچه سه لایه گرد بافت
 •  این نوع تشک دارای فنر متصل می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از سیستم DHT به منظور اتصال فنرها به صورت شبکه ای و جلوگیری از انتقال حرکت در فنرها
 •  استفاده از فوم HD , فوم‌های شبکه‌ای تزریق شده
 •  استفاده از یک تشکچه شامل فوم ویسکوز بر روی تشک با قدرت فرم پذیری بر اساس وزن و حرارت بدن
 • استفاده از فوم ویسکوز در ساختار تشکچه ( پد دار)
 •  تعداد فنرهای به کار رفته در تشک فایوزد  ۸۱۰ فنر می باشد.
 • استفاده از فوم HD در دیواره تشک برای جلوگیری از تغییر شکل و نشست کردن لبه‌های تشک زست
 •  مناسب برای وزن های بالا
 •  دارای اسکلت فنر میکرو بونل ریز بافت
 •  استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 •  استفاده از سوپاپ های تهویه هوا
 •  تشک فایوزد زست دو رو می باشد، یک سمت تشک حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد نرم تر است.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۶ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک فایوزد حدودا ۱ ± ۳۰ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل مارول

لیست قیمت تشک زست مدل مارول 1403

 •  استفاده از پارچه کتان گردبافت
 •  این نوع تشک دارای فنر متصل می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از سیستم DHT به منظور اتصال فنرها به صورت شبکه ای و جلوگیری از انتقال حرکت در فنرها
 •  استفاده از فوم HD , فوم‌ HR ، فوم ویسکوز
 •  تعداد فنرهای به کار رفته در تشک مارول ۶۱۰ فنر می باشد.
 • استفاده از فوم HD در دیواره تشک برای جلوگیری از تغییر شکل و نشست کردن لبه‌های تشک زست
 •  مناسب برای وزن های بالا
 •  دارای اسکلت فنر میکرو بونل ریز بافت
 •  استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 •  استفاده از سوپاپ های تهویه هوا
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۵ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک مارول حدودا ۱ ± ۲۶ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل موناکو

لیست قیمت تشک زست مدل موناکو 1403

 •  استفاده از پارچه کتان گردبافت
 •  این نوع تشک دارای فنر متصل می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از فوم با تراکم بالا
 •  تعداد فنرهای به کار رفته در تشک موناکو ۴۸۰ فنر می باشد.
 • استفاده از فوم HD در دیواره تشک برای جلوگیری از تغییر شکل و نشست کردن لبه‌های تشک
 •  استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 •  استفاده از سوپاپ های تهویه هوا برای گردش هوا در لایه های داخلی تشک
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۴ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک موناکو حدودا ۱ ± ۲۶ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل نایت دریم

لیست قیمت تشک زست مدل نایت دریم 1403

 •  استفاده از پارچه کتان گردبافت
 •  این نوع تشک دارای فنر متصل می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از فوم با تراکم بالا
 •  استفاده از فوم به قطر ۴ سانتیمتر در لایه داخلی تشک
 •  استفاده از سیستم فنر بندی فیبر کربن با ویژگی سبک بودن و مقاومت بالا
 •  استفاده از سوپاپ های تهویه هوا برای گردش هوا در لایه های داخلی تشک
 •  مناسب برای افراد تا وزن ۵۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک زست نایت دریم حدودا ۱ ± ۲۳ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل اسلیپ پلاس

لیست قیمت تشک زست مدل اسلیپ پلاس 1403

 •  استفاده از پارچه کتان بلژیکی (وارداتی)
 •  این نوع تشک تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 • استفاده از مموری فوم گیاهی BIO – PUR  در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 •  تشکی خنک با قابلیت ضد تعریق
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  استفاده از فوم گیاهی BIO – CORE با تراکم بالا
 •  دارای فوم HIVE با قابلیت جلوگیری از انتقال فشار در نقاط مختلف بدن
 •  مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 •  عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  استفاده از سوپاپ های 3D تهویه هوا برای گردش هوا در لایه های داخلی تشک زست
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۳۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک اسلیپ پلاس حدودا ۱ ± ۳۵ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل اسلیپ رست

لیست قیمت تشک زست مدل اسلیپ رست 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا  (وارداتی)
 •  این نوع تشک تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از فوم لاتکس در لایه داخلی تشک
 •  میزان نرمی و سفتی تشک اسلیپ رست یک سمت بالای تشک ۴۰ درصد نرمتر از سمت دیگر است.
 •  استفاده از مموری فوم در لایه داخلی تشک با قدرت فرم پذیری و برگشت پذیری فوق العاده و خاصیت ضد تعریق که گودی بدن را پوشش می دهد و از کمردرد و دردهای مزمن عضلانی جلوگیری می کند.
 •  دارای فوم هیلیو در هسته مرکزی تشک برای مقاومت و استحکام تشک
 •  تشکی خنک با قابلیت ضد تعریق
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  استفاده از سوپاپ های 3D تهویه هوا برای گردش هوا در لایه های داخلی تشک زست
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۳۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۳ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک اسلیپ رست حدودا ۱ ± ۳۰ سانتیمتر است.

قیمت تشک زست مدل اویستر مدیکال

لیست قیمت تشک زست مدل اویستر مدیکال 1403

 •  استفاده از پارچه پنبه ای ساخت کشور بلژیک با عصاره آلوورا  (وارداتی)
 •  این نوع تشک تمام طبی از نوع اسفنجی (بدون فنر) می باشد.
 •  استفاده از الیاف ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
 •  استفاده از فوم لوکس  ( LUX – HQ ) در لایه داخلی تشک
 • استفاده از فوم HD در دیواره تشک برای جلوگیری از تغییر شکل و نشست کردن لبه‌های تشک
 •  استفاده از لایه ترموباند جهت تسهیل جریان هوا در سطح تشک و جلوگیری از تعریق بدن
 •  مناسب برای افراد دارای کمر درد و دیسک کمر می باشد.
 • عدم انتقال ارتعاش ناشی از غلت زدن بر سطح تشک
 •  استفاده از سوپاپ های 3D تهویه هوا برای گردش هوا در لایه های داخلی تشک
 •  مناسب برای افراد با وزن بالا ۱۳۰ کیلو گرم می باشد.
 •  دارای ۲ سال گارانتی تعویض، ۸ سال خدمات پس از فروش شرکت زست
 •  ارتفاع تشک زست اویستر مدیکال حدودا ۱ ± ۳۰ سانتیمتر است.

قیمت پرفروش ترین تشک زست

قیمت پرفروش ترین تشک زست براساس سایز تشک متفاوت می باشد اما به طور کلی قیمت پرفروش ترین تشک زست بصورت زیر می باشد:

 • قیمت تشک زست اوشن با توجه به سایز از 42.900.000 تومان تا 92.400.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست ارتوپدیک با توجه به سایز از 32.600.000 تومان تا 70.400.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست کلایمکس با توجه به سایز از 27.800.000 تومان تا 61.700.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست کامفورت با توجه به سایز از 27.200.000 تومان تا 59.300.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست ارگافلکس با توجه به سایز از 15.900.000 تومان تا 36.500.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست اسلیپ رست با توجه به سایز از 39.200.000 تومان تا 77.000.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست اویستر مدیکال با توجه به سایز از 24.900.000 تومان تا 56.400.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست لوسیانا با توجه به سایز از 18.500.000 تومان تا 41.800.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست فایوزد با توجه به سایز از 15.400.000 تومان تا 34.800.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست مارول با توجه به سایز از 12.900.000 تومان تا 28.100.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک زست موناکو با توجه به سایز از 10.600.000 تومان تا 24.200.000 تومان متغیر می باشد.

قیمت تشک زست

قیمت مدل های مختلف تشک زست متفاوت می باشد. ما در فروشگاه خواب استور تمامی مدل های تشک زست را براساس بالاترین مدل و بهترین کیفیت وبصورت نزولی مرتب کرده ایم تا شما مشتریان گرامی دسترسی راحت تری داشته باشید.
همچنین قیمت تشک زست بر اساس سایز آن نیز متفاوت می باشد.

قیمت تشک زست یک نفره

قیمت تشک زست یک نفره بسته به سایز آن که سایزهای استاندارد ۹۰*۲۰۰ ، ۱۰۰*۲۰۰ و ۱۲۰*۲۰۰ می باشد و باتوجه به مدل آن که فنرمنفصل، فنر متصل یا طبی باشد، متفاوت است. تمامی مدل های یک نفره تشک زست از کیفیت بالایی برخوردار می باشند ولی هرچه قیمت یک تشک بالاتر باشد، متریال به کار رفته داخل تشک نیز کیفیت بالاتری نیز دارد.

قیمت تشک زست دونفره

قیمت تشک زست دونفره بسته به سایز آن که سایزهای استاندارد ۱۴۰*۲۰۰ ، ۱۶۰*۲۰۰ ، ۱۸۰*۲۰۰ و ۲۰۰*۲۰۰ می باشد و باتوجه به مدل آن که فنرمنفصل، فنر متصل یا طبی باشد، متفاوت است. تمامی مدل های دونفره تشک زست از کیفیت بالایی برخوردار می باشند ولی هرچه قیمت یک تشک بالاتر باشد، متریال به کار رفته داخل تشک نیز کیفیت بالاتری نیز دارد.

قیمت تشک زست 160

قیمت مدل های مختلف سایز 160 تشک زست متفاوت می باشند. اما به طور کلی قیمت تشک فنرمتصل زست قیمت مناسب تری نسبت به تشک های طبی و فنر منفصل برند زست دارند. تشک فنر متصل زست بیشتر برای تشک های یک نفره و تشک فنر منفصل زست بیشتر برای تشک های دونفره توصیه می شوند. همچنین تشک های طبی زست برای کسانی که کمر درد دارند توصیه می شود.

قیمت تشک فنر متصل زست سایز 160 از 15.200.000 تومان که مدل نایت دریم می باشد شروع می شود و تا 33.600.000 تومان که مدل لوسیانا می باشد، وجود دارد.
قیمت تشک فنر منفصل زست سایز 160 از 31.000.000 تومان که مدل ارگافلکس می باشد شروع می شود و تا 249.900.000 تومان که مدل والدروف می باشد، وجود دارد.
قیمت تشک طبی زست سایز 160 از 36.300.000 تومان که مدل اویستر مدیکال می باشد شروع می شود و تا 56.000.000 تومان که مدل اسلیپ پلاس می باشد، ادامه دارد.

قیمت تشک یک نفره معمولی زست

قیمت تشک یک نفره معمولی زست از حدود 8.900.000 تومان در سایز ۹۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

قیمت تشک دونفره معمولی زست

قیمت تشک دونفره معمولی زست از حدود 15.200.000 تومان در سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ موجود هست به بالا. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هرچه کیفیت متریال استفاده شده داخل تشک بالاتر و بهتر باشد، قیمت تشک نیز به نسبت بالاتر خواهد بود.

تفاوت قیمت تشک فنر منفصل زست با تشک فنر متصل زست

تفاوت قیمت تشک فنر منفصل زست با تشک فنر متصل زست به علت ساختار تشک می باشد. تشک فنر متصل زست دارای فنرهای به هم پیوسته در سراسر تشک می باشد در نتیجه در تشک دونفره لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل می کنند و تشک فنر منفصل زست به علت جدا بودن هریک از فنرها، لرزش ناشی از غلت زدن را منتقل نمی کند و کیفیت بالاتری دارد. در نتیجه تشک فنر منفصل زست قیمت بالاتری نسبت به تشک فنر متصل زست دارد.
قیمت تشک فنر منفصل زست و تشک فنر متصل زست باتوجه به مدل و سایز تشک متفاوت می باشد:

 • قیمت تشک فنر منفصل زست یک نفره از 15.900.000 تومان تا 200.000.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر منفصل زست دونفره از 27.300.000 تومان تا 299.700.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل زست یک نفره از 8.900.000 تومان تا 28.500.000 تومان متغیر می باشد.
 • قیمت تشک فنر متصل زست دونفره از 13.000.000 تومان تا 41.800.000 تومان متغیر می باشد.

قیمت تشک سفارشی زست

اگر در اتاق خواب خود فضای کافی برای خرید تشک سایز استاندارد ندارید یا از روی عدم آگاهی تشکی با ابعاد غبر استاندارد خریداری نموده اید، برند تشک زست این امکان را به شما می دهد که تشک دلخواه خود را در ابعاد سفارشی و غیر استاندارد سفارش دهید. قیمت تشک سفارشی زست در این شرایط به گونه ای می شود که بسته به سایز با توجه به قیمت تشک استاندارد نزدیک به آن بدون تخفیف محاسبه می شود و هیچ مبلغ اضافه ای به علت خارج شد از روند تولید گرفته نخواهد شد.

خرید تشک زست از کارخانه

کارخانجات تولید کالای خواب خصوصا تشک یک قیمت مصوب را برای فروش محصولات خود در نظر می گیرند که به تمام فروشگاه ها اعلام خواهد شد. خرید خود مصرف کننده از کارخانه اگر به صورت عمده و به تعداد بالا نباشد تفاوتی در قیمت تمام شده محصول نخواهد داشت. اما خرید از یک فروشگاه اینترنتی با درصد بالای تخفیف به همراه ارسال رایگان و پرداخت در محل هزینه تمام شده کالا را به حداقل خواهد رساند. این سود قابل توجه هدیه فروشگاه اینترنتی برای خریداران است.

ابعاد استاندارد تشک‌ زست

ابعاد استاندارد تشک های زست در ۹ سایز تولید می شوند. که عبارتند از:

 1. تشک نوجوان زست ابعاد ۸۰ در ۱۸۰ سانتیمتر
 2.  تشک کودک زست ابعاد ۷۰ در ۱۳۰ سانتیمتر
 3. تشک یک نفره زست سایز ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 4. تشک یک نفره زست سایز ۱۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 5. تشک یک نفره زست سایز ۱۲۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 6. تشک دو نفره زست سایز ۱۴۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 7. تشک دو نفره زست سایز ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 8. تشک دو نفره زست سایز ۱۸۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 9. تشک دو نفره زست سایز ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر

بررسی درجه سفتی تشک زست

 • تشک فنر منفصل زست دارای سطح متوسط و استاندارد می باشد.
 • تشک فنر متصل زست دارای سطح متوسط رو به نرم با حالت ارتجاعی می باشد.
 • تشک طبی بدون فنر زست دارای سطح سفت می باشد و برای افراد مبتلا به کمردرد یا دیسک کمر گزینه مناسب است.

تفاوت مدل های مختلف تشک زست

 • تفاوت در ارتفاع تشک در مدل های مختلف تشک زست
 • تفاوت در گارانتی و تضمین کیفیت محصول توسط شرکت زست
 • تفاوت در اسکلت تشک های زست شامل
 •  تشک فنر منفصل زست
 • تشک فنر متصل زست
 • تشک بدون فنر تمام طبی زست
 • تفاوت در ابعاد تشک زست در سایز های ۹۰ ، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ در ۲۰۰ سانتیمتر
 • تفاوت در پارچه تشک زست شامل
 • پارچه گردبافت
 • پارچه کتان گردبافت
 • پارچه وارداتی
 • پارچه ساتن ابریشم
 • پارچه پنبه و ابریشم طبیعی
 • تفاوت در چگالی اسفنج به کار رفته در تشک زست و لایه های تشکیل دهنده آن
 • تفاوت در نوع اسفنج (مموری فوم ، لاتکس ، HR…)

چگونه از اصل بودن تشک زست مطمئن شویم؟

 • علامت و لوگو تشک زست بر روی پک اصلی تشک درج می شود.
 • اسم برند و لوگو تشک زست بر روی لیبل تشک درج می شود و شامل مشخصات کلی محصول می باشد.
 • روی لیبل تشک هولوگرام سه بعدی شرکت وجود دارد که بر اصل بودن تشک تاکید دارد.
 • در آخر کارت گارانتی و ضمانت نامه می باشد که در پک تشک وجود دارد و برای خریدار ارسال می گردد.
 • بسیاری از برند ها برای هر تشک بارکد اختصاصی بر روی لیبل تشک طراحی کرده اند که مختص به همان تشک و برای فعال نمودن ضمانت نامه مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی تشک استاندارد زست

 • تشک تخت خواب استاندارد از ارتفاع مناسبی برخوردار است به طوری که در هنگام نشستن کنار تختخواب زانو در زاویه نود درجه قرار می گیرد.
 • تشک تختخواب به لحاظ سفتی سطح سطحی متوسط و استاندارد دارد و انحنای طبیعی ستون فقرات را حفظ خواهد کرد.
 • پارچه رویه تشک تخت خواب استاندارد از پارچه ضد حساسیت تشکیل شده است و از آلرژی پوستی جلوگیری خواهد کرد.
 • در ابعاد ۹۰،۱۰۰،۱۲۰،۱۴۰،۱۶۰،۱۸۰،۲۰۰ در طول ۲ متر تهیه و روانه بازار می شود.

ضمانت نامه تشک زست شامل چه مواردی می شود؟

ازسوالات متداولی می باشد که ذهن بسیاری از مشتریان تشک زست را درگیر می کند در این مطلب مواردی را که شامل گارانتی تشک خواهد شد به اختصار بیان می کنیم.

 1. اگر تشک زست در هنگام تحویل توسط ماشین حمل بار خود شرکت دچار آسیب شود شامل پاره شدن پک تشک و کثیفی پارچه رویه ( اما این مورد شامل تحویل با باربری و اتفاقات ناشی از حمل ناصحیح بار توسط باربری نمی شود.)
 2. گود شدن زود هنگام تشک زست در مدت گارانتی در صورت رعایت تمام نکات صحیح نگهداری تشک
 3. شکستگی در فنر که ناشی از استفاده ناصحیح از تشک زست ( خصوصا در کودکان به عنوان سکوی پرش) نباشد.
 4. بوی بد و نامطبوع تشک که شامل بوی نو بودن تشک و پارچه آن نباشد.
 5. ضمانت نامه و گارانتی تشک زست به پایان نرسیده باشد.

مدت زمان گارانتی تشک زست

 1. تشک زست والدروف دارای ۲ سال وارانتی، ۱۵ سال خدمات پس از فروش
 2. تشک زست میراژ دارای ۲ سال وارانتی، ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 3. تشک زست لیون دارای ۲ سال وارانتی، ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 4. تشک زست سیگنیچر دارای ۲ سال وارانتی، ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 5. تشک زست ریجنسی دارای ۲ سال وارانتی، ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 6. تشک زست اوشن دارای ۲ سال وارانتی،۱۳ سال خدمات پس از فروش
 7. تشک زست ارتوپدیک دارای ۲ سال وارانتی، ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 8. تشک زست کلایمکس دارای ۲ سال وارانتی، ۹ سال خدمات پس از فروش
 9. تشک زست کامفورت دارای ۲ سال وارانتی، ۹ سال خدمات پس از فروش
 10. تشک زست اویستر دارای ۲ سال وارانتی، ۸ سال خدمات پس از فروش
 11. تشک زست ارگافلکس دارای ۲ سال وارانتی، ۶ سال خدمات پس از فروش
 12. تشک زست اسلیپ پلاس دارای ۲ سال وارانتی، ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 13. تشک زست اسلیپ رست دارای ۲ سال وارانتی، ۱۳ سال خدمات پس از فروش
 14. تشک زست اویستر مدیکال دارای ۲ سال وارانتی، ۸ سال خدمات پس از فروش
 15. تشک زست لوسیانا دارای ۲ سال وارانتی، ۶ سال خدمات پس از فروش
 16. تشک زست فایوزد دارای ۲ سال وارانتی، ۶ سال خدمات پس از فروش
 17. تشک زست مارول دارای ۲ سال وارانتی، ۵ سال خدمات پس از فروش
 18. تشک زست موناکو دارای ۲ سال وارانتی، ۴ سال خدمات پس از فروش
 19. تشک زست نایت دریم دارای ۲ سال وارانتی، ۳ سال خدمات پس از فروش

راهکار ساده در تمیز کردن تشک زست

 1. ابتدا با جاروبرقی سطح تشک زست را از گرد و غبار و ذرات ریز آلودگی پاک کنید.
 2. اگر تشک زست لک شده یا بر اثر ریختن مایعات بر روی آن نمناک شده است جوش شیرین را بر روی نقاط لک شده بپاشید و چند دقیقه صبر کنید.
 3. جوش شیرین لکه هارا از بین می برد و رطوبت را جذب می کند و بوی نامطبوع نم را از بین خواهد برد.
 4. ترکیب جوش شیرین و مایع ظرفشویی لکه بر قوی بوده که به بافت پارچه آسیب نمی زند و طول عمر آن را کاهش نخواهد داد.
 5. بعد از طی مراحل بالا تشک را در فضای باز در معرض نور خورشید قرار دهید تا کاملا خشک شود.

چرا تشک زست خوبه؟

در هنگام خرید از یک برند مطرح ایرانی همچون برند زست کیفیت و مرغوبیت مواد اولیه به همراه طول عمر بالای محصول تضمین شده است و خدمات پس از فروش تشک زست خیال کاربران را از خرید مطمئن خواهد کرد. تشک زست در طراحی و تولید تشک فنر منفصل ، تشک فنر متصل، تشک طبی تمام استاندارد های لازم را به لحاظ ابعاد و ارتفاع تشک رعایت نموده است.

 • کیفیت مواد اولیه بکارفته در تشک زست و جلوگیری بیماری های تنفسی و آلرژی پوستی
 • طراحی مدل های مختلف تشک فنر متصل، تشک فنر منفصل، تشک طبی بدون فنر متناسب با شرایط جسمانی مختلف
 • طول عمر بالا و قیمت مقرون به صرفه تشک زست
 • گارانتی تشک زست و خدمات پس ار فروش گسترده به منظور اطمینان خاطر مشتریان از خرید

قیمت ها در نمایندگی فروش تشک زست در نقاط کشور

 • یکی از مزیت های خرید تشک از فروشگاه تشک خواب استور تضمین قیمت تشک است.
 • فروشگاه های تشک بسیاری در نقاط مختلف کشور وجود دارد که انواع تشک را با قیمت های مختلف عرضه میکنند.
 • نمایندگی تشک زست این اطمینان را به شما میدهد که انواع تشک را با مناسب ترین قیمت برایتان ارسال میکند.
 • برای مشاهده لیست قیمت های انواع تشک در نمایندگی تشک زست از فروشگاه کالا خواب خواب استور در لینک زیر دیدن کنید ( www.khab-store.ir )
 • لیست قیمت انواع تشک ها در فروشگاه اینترنتی خواب استور برترین نمایندگی فروش تشک در نقاط مختلف کشور.